جعبه کارتن لوازم خانگی و منزل
جعبه کارتن لوازم خانگی و منزل

لوازم خانگی و منزل با توجه به کارایی و نقش مهمی که در زندگی ما دارند، به منظور سالم ماندن و حفظ کارایی شان، نیاز به یک بسته بندی دارند تا از آسیب و صدمات احتمالی به دور باشند. مهم ترین اهداف از تولید کارتن لوازم خانگی و منزل عبارت اند از:

 

  • محافظت از کالا و جلوگیری از آسیب دیدن آنها
  • درج برند و تبلیغات
  • بازاریابی بهتر
  • جلب نظر مخاطبان و مردم
  • قیمت مناسب و ارزان کارتن بسته بندی