دسته جمعی کارتن خرما

 

جعبه خرما صادراتی در انواع گوناگون با توجه به تنوع خرما اعم از مضافتی، کبکاب، پیارم، شاهانی، زاهدی و غیره در مدل و اشکال مختلف تولید میگردد. مهم ترین نکته ای که در تولید کارتن خرما صادراتی می بایست مد نظر داشت، جنس این بسته بندیست. جعبه خرما صادراتی باید به گونه ای طراحی گردد تا حین جابه جایی و ارسال، سبب له شدن خرما نشده و از ورود نور و رطوبت به دورن بسته بندی جلوگیری نماید. در این خصوص کارتن سینگل لمینتی بهترین پیشنهادی است که میتوان به صادرکنندگان این محصول داد.