انواع کارتن کاهو

 

 

کاهو یکی از صیفی جاتی است که بهترین آن در شهرستات های کرج و دزفول کشت و برداشت میشود. شما همراهان عزیز میتوانید در این صفحه انواع کارتن و جعبه بسته بندی کاهو را مشاهده نموده و در صورت تمایل هر کدام را سفارش دهید.