کارتن بسته بندی محصولات دارویی
کارتن بسته بندی محصولات دارویی

 

 

جعبه و کارتن بسته بندی دارو به هنگام تولید نیازمند دقت و توجه بسیاری است از آن جهت که داروها از زمان های گذشته تا به امروز، ما یحتاج اصلی هر انسانی برای بقا بوده است. جعبه و کارتن دارویی باید به گونه ای طراحی و تولید شود که دارو را در برابر عواملی هم چون نفوذ هر گونه آلودگی، گرما، دما، غبار و از این قبیل موارد حفظ نماید. اقلام دارویی به علت حساسیت و تاثیر مستقیمی که روی سلامت انسان دارند، در نظر گرفتن یک بسته بندی جهت حفظ کیفیت و جلوگیری از آلوده شدنشان ضروری و مهم میباشد چون در غیر این صورت، نه تنها خواص درمانی نخواهند داشت، بلکه با تغییر ماهیتشان، منجر به مسمومیت و حتی مرگ خواهند شد.