خرید بسته بندی کارتنی

خرید کارتن بسته بندی

خرید کارتن بسته بندی برای عرضه محصولات به بازار داخل و همچنین صادرات به کشورهای همسایه یکی از خدمات صنایع چاپ و بسته بندی آوین پک میباشد. در سال های نچندان دور بسته بندی محصولات پیشرفت زیادی داشته است علت این پیشرفت استقبال از بسته بندی های خ ...

کارتن آیس برگ صادراتی

کارتن صادراتی آیس برگ

کارتن صادراتی آیس برگ طبق تصویر در کمترین زمان ممکن امکان تحویل وجود دارد. اگر مشتری محترم نیاز به تغییرات در چاپ کارتن و یا طراحی کارتن دارد میتواند با هماهنگی طبق خواسته ولی تولید صورت گیرد فقط کمی زمان تحویل تغییر میکند زیرا بسته به تغییرات ابزار ...